1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.
Veri Sorumlusu : BOYES BODRUM YELKEN SERVİSİ İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Posta Adresi : Cumhuriyet Caddesi No:31/2 İslamhaneleri Turgutreis, Bodrum Muğla / Türkiye
e-posta Adresi : kvkk@boyes.com.tr

2. BOYES olarak;
Duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin;
İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü bir biçimde
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu verileri talep etmeye yetkili kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, sadece yurtiçinde şirketimize güvenlik hizmeti veren şirkete aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekilde işlenebileceğini bildiririz.

3. Ziyaretçi verilerinin toplanma şekli aşağıdadır.
Kişisel verilerinizi şirkette yerleştirdiğimiz kameralarla ve tarafımıza sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

4. Tarafımızca ziyaretçilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:
  - Adı – Soyadı / Unvanı
  - Araç Bilgileri
  - Giriş Çıkış Kayıtları
  - Kamera Görüntüleri
  - Paylaşması Halinde Kartvizitinde Yer alan Bilgiler
  - Çalıştığı/temsil ettiği/adına ziyaret sağladığı kuruluş

5. Ziyaretçi verileri işlenme amaçları aşağıdaki gibidir.
BOYES’in, ziyaretçimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve fiziksel güvenlik prosedürleri gereği;
  - Ziyaretçi kaydı alınmaktadır.
  - Operasyon alanları, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktaları ve dinlenme alanlarındaki KAMERALARLA ÇALIŞAN VE ZİYARETÇİLERİN KAMERA KAYDI ALINMAKTADIR.

6. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirli veya işlendiği amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmektedir.

7. Ziyaretçi verilerinin 3. kişilerle paylaşılması
Verileriniz ilgisiz 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır. Şirketimize güvenlik hizmeti veren tedarikçi firma ve kamu / adli otoritenin talebi halinde kamu /adli erk ile 3. kişi ziyaretçi verileri paylaşılmaktadır. Verileriniz yurtdışı 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

8. KVKK gereği ilgili kişi olarak haklarınız şu şekildedir.
KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK
  - Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  - Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  - Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerinin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek
  - Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek
  - Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda bilgilendirilmesini talep etmek
  - Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek
  - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!
  - Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.
  - İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir.
  - BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.

REV00

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.