Veri Sorumlusunun Kimliği
BOYES BODRUM YELKEN SERVİSİ İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Posta Adresi
Cumhuriyet Caddesi No:31/2 İslamhaneleri Turgutreis, Bodrum Muğla / Türkiye

e-posta Adresi
kvkk@boyes.com.tr

BOYES BODRUM YELKEN SERVİSİ İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (BOYES) olarak;

Kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) ve ilgili mevzuat ile bu Aydınlatma Metninin bağlı bulunduğu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (Politika) kapsamına uygun

Bu kapsamda bildirilen amaçlar doğrultusunda ve de bu amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerin işlenme şartları ve genel ilkelere uygun bir biçimde işliyor yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcı gruplarına KVKK’na ve Politika’ya uygun bir biçimde aktarıyoruz.

Kişisel veri sahibi (ilgili kişi) olarak KVKK kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir.

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşleme sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işleme sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Veri Sahibi ilgili kişi olarak başvuru formu ile şirketimize başvuru yapabilirsiniz

Bu Genel Aydınlatma Metninin ek olarak yer aldığı III. TARAFLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI DAHİL KVKK Politikalarımız ile ilgili olarak bu sayfamızdan VEYA yukarıdaki adresimiz VEYA e-posta adresimizi kullanarak bilgi alabilirsiniz.

REV00

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.